top of page

Όροι Χρήσης 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (π.χ. αυτοκτονικό ιδεασμό)

·   Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα υπηρεσία

·   Τηλεφωνήστε άμεσα στο 166

·    Απευθυνθείτε στην εφημερεύουσα ψυχιατρική κλινική της περιοχής σας

 

Ποιοι είμαστε

Ο ιστότοπος speech–world.com (εφεξής “Speech World”) ανήκει στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «SPEECH WORLD Ε.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθ. 172, Τ.Κ. 13671, με Α.Φ.Μ. 801608513, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160054203000 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας about@speech–world.com, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την λογοθεραπεύτρια Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου (εξειδικευμένη στην παιδιατρική λογοθεραπεία – πρώιμη παρέμβαση). Όλοι οι θεραπευτές που συνεργάζονται με την Speech World είναι πλήρως καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι επαγγελματίες και σας παρέχουν τις υπηρεσίες τους με κάθε εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, τόσο διά ζώσης, στον επαγγελματικό τους χώρο, όσο και εξ αποστάσεως, με τηλεσυνεδριάσεις μέσω διαδικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές σελίδες και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπό μας, οφείλετε να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας. Σας συστήνουμε να διαβάσετε με προσοχή τα νομικά αυτά κείμενα, πριν περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, καθώς από την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας τεκμαίρεται ότι συναινείτε με το περιεχόμενό τους και το αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου, σας προτρέπουμε να διακόψετε την περιήγησή σας και να απέχετε από την χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπού μας.

 

Γενικοί Όροι

Η Speech World έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου της οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε μία τέτοια περίπτωση, η Speech World αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το κοινό, μέσα από τις ιστοσελίδες του παρόντος ιστότοπου. Η Speech World διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία του ιστότοπού της οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να έχει υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης ή οποιαδήποτε εν γένει ευθύνη.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

            Η Speech World συνεργάζεται με εξειδικευμένους, πιστοποιημένους και έμπειρους λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, εργοθεραπευτές, ώστε να σας παρέχει τις υπηρεσίες της με σεβασμό σε κάθε ιδιαίτερη ανάγκη σας.

            Από τον ιστότοπο αυτό μπορείτε να επιλέξετε να διασυνδεθείτε με έναν ή περισσότερους θεραπευτές των παραπάνω ειδικοτήτων και να λαμβάνετε διαδικτυακά τις υπηρεσίες που επιθυμείτε σε πραγματικό χρόνο (live), μέσω βιντεοκλήσεων με χρήση της πλατφόρμας “Microsoft Teams”. H Speech World δεν υποστηρίζει τεχνικά την βιντεοκλήση, γι’ αυτό δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα αυτής (π.χ. για διακοπές και καθυστερήσεις στην βιντεοκλήση). Αμφότεροι ο χρήστης και ο θεραπευτής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η βιντεοκλήση πραγματοποιείται με τρόπο που θα διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, η εμπιστευτικότητα, η εχεμύθεια και το απόρρητο των διαμειβομένων μεταξύ χρήστη και θεραπευτή. Ρητά απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση της βιντεοκλήσης. Τυχόν βιντεοσκόπηση θα είναι παράνομη και συνεπάγεται βαρύτατες νομικές κυρώσεις.

            Μέσω της Speech World, οι χρήστες της έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν ένα λογαριασμό χρήστη και να κλείνουν ραντεβού, σε πραγματικό χρόνο και μέσω διαδικτύου, με τον θεραπευτή που οι ίδιοι επιλέγουν μεταξύ των προτεινόμενων από την Speech World, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το βιογραφικό του και την τιμολόγησή του και προπληρώνοντας την υπηρεσία που επιλέγουν. Η ηλεκτρονική καταβολή του αντιτίμου της προσφερόμενης υπηρεσίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την δέσμευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας για το ραντεβού που ζητήθηκε από τον χρήστη.

Για την δημιουργία του λογαριασμού χρήστη, απαιτείται η υποβολή της σχετικής φόρμας εγγραφής, στην οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικώς όλα τα απαιτούμενα πεδία, με τα στοιχεία του χρήστη και επιβεβαιώνεται από τον χρήστη ότι διάβασε και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Προαιρετικά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να λαμβάνει ενημερώσεις από την Speech World υπό μορφή ενημερωτικών δελτίων (newsletters).

Με την υποβολή του αιτήματος για τη λήψη ορισμένης υπηρεσίας και την πληρωμή του αντίστοιχου κόστους αυτής, εκδίδεται και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, το σχετικό δελτίο παραγγελίας υπηρεσίας. Μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο χρήστης θα λάβει το σχετικό φορολογικό παραστατικό, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την λήψη της υπηρεσίας.

Κάθε παρεχόμενη συνεδρία (πλην των συνεδριών ψυχοθεραπείας και ειδικής αγωγής) έχει διάρκεια 45΄. Οι συνεδρίες ψυχοθεραπείας και ειδικής αγωγής έχουν διάρκεια 50΄. Όλες οι συνεδρίες διεξάγονται αποκλειστικά στην Ελληνική Γλώσσα, ανεξαρτήτως του τόπου όπου βρίσκεται ο λήπτης τους. Οι ώρες που αναφέρονται για τα διαθέσιμα ραντεβού αναφέρονται σε τοπική ώρα Ελλάδας (UTC +2).

            Προκειμένου να κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου και εγγραφείτε στις υπηρεσίες του, ώστε να μπορείτε να υποβάλλετε αιτήματα λήψης υπηρεσίας μέσω αυτού, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Ωστόσο, γίνονται δεκτά αιτήματα που θα υποβάλλονται από γονείς ανηλίκων τέκνων, εφόσον υποβληθούν από τους ίδιους τους γονείς, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, στα πλαίσια άσκησης της γονικής μέριμνας. Στην περίπτωση αυτή, πριν την αποδοχή του αιτήματος και όποτε άλλοτε κρίνει η Speech World, θα ζητείται από τον γονέα οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την προστασία του ανηλίκου (ενδεικτικά: υπεύθυνη δήλωση γονέων για τη ρητή συναίνεσή τους στην παροχή της αιτούμενης θεραπείας στο ανήλικο τέκνο τους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την σχέση γονέα και τέκνου, δικαστική απόφαση αποκλειστικής άσκησης γονικής μέριμνας κ.λπ.).

Υπεύθυνος για την διενέργεια της εκάστοτε θεραπείας, στην οποία περιλαμβάνονται οι χειρισμοί, η παροχή συμβουλών ή κατευθύνσεων, ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών, ο χρόνος και ο τρόπος πραγματοποίησης των συνεδριών και οτιδήποτε αφορά την εκάστοτε θεραπεία, είναι ο ίδιος ο θεραπευτής και η Speech World δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Ο εκάστοτε θεραπευτής μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να αρνηθεί την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας, χωρίς να υπέχει ο ίδιος ή η Speech World οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον αιτούντα χρήστη.

            Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου και οι συμβουλές που θα λάβετε από τους θεραπευτές που προτείνει η Speech World δεν αποτελούν πρόταση ή παροχή ιατρικής συμβουλής ή υπηρεσίας, ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοιες. Με κανέναν τρόπο η Speech World δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι κάποια συγκεκριμένη θεραπεία είναι κατάλληλη, ασφαλής και αποτελεσματική για εσάς, ούτε θα σας προτείνει ποτέ κάποια συγκεκριμένη εξέταση, θεραπεία, διαδικασία ή συγκεκριμένο θεραπευτή.

            Εφόσον ζητηθεί από τον χρήστη ή από τους γονείς ανηλίκου τέκνου, η Speech World μπορεί να χορηγήσει ηλεκτρονική βεβαίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για κάθε νόμιμη χρήση και στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας. Έγχαρτη βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και να σταλεί με εταιρεία ταχυμεταφορών ή συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο χρήστης. Επίσης, σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να λάβει βεβαίωση πραγματοποίησης θεραπειών, προκειμένου να την προσκομίσει σε ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει εξ αρχής να το δηλώσει ρητώς στη Speech World με την εγγραφή του (στο πλαίσιο «σχόλια-παρατηρήσεις»), ότι πρόκειται για αυτόν τον ειδικό σκοπό, καθόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις κατά περίπτωση.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό του στη Speech World και οφείλει να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τους κωδικούς πρόσβασής του, αλλά να τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οτιδήποτε αφορά τους κωδικούς χρήσης του και την διαχείριση του λογαριασμού του.

Η υποβολή παραγγελίας για την λήψη υπηρεσίας προϋποθέτει την ύπαρξη εκ μέρους του χρήστη του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης (κατ’ ελάχιστο: ηλεκτρονικό υπολογιστή / τάμπλετ / κινητό τηλέφωνο με λογισμικό εφαρμογών, μικρόφωνο και web κάμερα). Τυχόν μη ύπαρξη του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την πλευρά του χρήστη, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης αλλά λόγο μετάθεσης του ραντεβού σε άλλη διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα. Αυτός ο λόγος μετάθεσης ραντεβού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά.

Δεδομένου ότι χρόνος των θεραπευτών έχει δεσμευθεί με την υποβολή του αιτήματος για ραντεβού και κάθε θεραπευτής έχει προσαρμόσει αναλόγως το εργασιακό του πρόγραμμα, η επιστροφή χρημάτων στο χρήστη δεν είναι εφικτή. Ωστόσο, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα ραντεβού και να το μεταθέσει σε νέα ημερομηνία και ώρα, χωρίς επιπλέον χρέωση, εφόσον έχει γνωστοποιήσει την ακύρωση, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email), τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού βιντεοκλήσης. Η μη τήρηση της παραπάνω δέσμευσης του Χρήστη, για έγκαιρη ενημέρωση, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος μετάθεσης του ραντεβού. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Χρήστης θα πρέπει να επιλέξει νέο ραντεβού, το οποίο θα χρεωθεί κανονικά. Σε περίπτωση που ο Χρήστης, για οποιοδήποτε λόγο (ακόμη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας), δεν πραγματοποιήσει την βιντεοκλήση κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης του ραντεβού σε νέα ημερομηνία και ώρα.

Ενδέχεται σπανίως να παραστεί ανάγκη να μετατεθεί το ραντεβού, για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του θεραπευτή. Στην όλως αδόκητη αυτή περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον ορισμό νέου ραντεβού σας, κατά προτίμησή σας και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 5338/17.1.2018 (ΦΕΚ 191/Α΄), ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την παραγγελία υπηρεσίας που ήδη έχει πληρώσει και να ζητήσει να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε, υπό τον όρο ότι θα γνωστοποιήσει την υπαναχώρησή του στη Speech World, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: about@speech-world.com), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την πραγματοποίηση της πληρωμής και μόνο εφόσον η θεραπεία δεν έχει ακόμα εκτελεστεί. Υπαναχώρηση μπορεί να γίνει μόνο σε αρχικά ραντεβού και όχι σε ραντεβού που μετατέθηκαν σε άλλη ημερομηνία, για οποιοδήποτε λόγο. Παρακάτω, θα βρείτε ένα υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης:

Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς SPEECH WORLD Ε.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθ. 172, Τ.Κ. 13671, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, email: about@speech-world.com
Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου παροχής της ακόλουθης/των ακόλουθων (*) υπηρεσίας/υπηρεσιών (*)
Που παραγγέλθηκε (-αν) στις ………… (*)
Όνομα Καταναλωτή: ……………….………..
Διεύθυνση Καταναλωτή: ……………………
Τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να γίνει η κατάθεση του αντιτίμου για την παροχή υπηρεσίας/υπηρεσιών (*) ……………………………
Τράπεζα ………………………..
Ημερομηνία ……………………
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη

            Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις και προθεσμίες και η δήλωση υπαναχώρησης είναι έγκυρη, η Speech World θα προβεί στην πίστωση του λογαριασμού που δηλώθηκε, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη της δήλωσης υπαναχώρησης.

 

Εξαιρέσεις από την εξ αποστάσεως ψυχοθεραπεία

Η εξ αποστάσεως ψυχοθεραπεία αποκλείεται και επιβάλλεται η φυσική παρουσία του ψυχοθεραπευομένου στον επαγγελματικό χώρο του ψυχοθεραπευτή σε διάφορες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά: διατροφικών διαταραχών, εθισμών και εξαρτήσεων από ουσίες, διαγνωσμένης μείζονος κατάθλιψης και συναφών διαταραχών, αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκτονικότητας κ.ά. Αιτήματα λήψης εξ αποστάσεως ψυχοθεραπείας για μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από την Speech World.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

            Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Speech World και προστατεύονται από τις διατάξεις της εσωτερικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται κάθε εκμετάλλευση και αντιγραφή του περιεχομένου για εμπορική χρήση. Τα σήματα, λογότυπα και απεικονίσεις που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και αποτελούν περιουσιακό αγαθό της Speech World, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Speech World.

            Τυχόν σύνδεσμοι, υπερσύνδεσμοι, διαφημίσεις τρίτων που αναφέρονται στον ιστότοπό μας και οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων, διέπονται από τους όρους χρήσης του εκάστοτε ιστότοπου, για τους οποίους η Speech World δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Πληροφορίες τρίτων ιστότοπων δεν μπορούν να ελεγχθούν ή επαληθευθούν από η Speech World και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη της Speech World, σε περίπτωση πρόκλησης οποιουδήποτε ζητήματος στον χρήστη από την επίσκεψη ιστότοπου τρίτου.

 

Ευθύνη χρήστη

            Κάθε χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία και να χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο σύννομα και σύμφωνα με τον προορισμό του, αποφεύγοντας οποιαδήποτε πρακτική μπορεί να θεωρηθεί παράνομη ή καταχρηστική. Τυχόν διαπίστωση παραβίασης της νομοθεσίας από οποιονδήποτε χρήστη, επισύρει νομικές κυρώσεις εναντίον του και η Speech World θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της, πρωτίστως διακόπτοντας την πρόσβαση του χρήστη στον ιστότοπο και τον λογαριασμό του σε αυτόν.

 

Λειτουργία του ιστότοπου – περιορισμός ευθύνης

            Η Speech World καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους χρήστες, καθώς, και για τη φροντίδα, τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς ενδέχεται να επηρεάζεται από αιτίες που εκφεύγουν του ελέγχου μας (π.χ. πρόβλημα στα δίκτυα επικοινωνιών, μεγάλη επισκεψιμότητα ταυτοχρόνως κ.λπ.).

            Η Speech World δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστότοπού του είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη, ούτε ευθύνεται σε οποιοαδήποτε αποκατάσταση. Κάθε χρήστης οφείλει να μεριμνά για την προστασία του και να χρησιμοποιεί κατάλληλα προγράμματα και συστήματα προστασίας (π.χ. antivirus) πριν και κατά την χρήση του ιστότοπου.

            Στα πλαίσια συντήρησης ή αναβάθμισης του ιστότοπου και των ιστοσελίδων που περιέχει, είναι πιθανό να διακόπτεται ή να τροποποιείται προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου του. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Speech World δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή απώλειά τους επέλθει από την χρήση του ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν, καθώς, και από την παύση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου του, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλεια περιεχομένου και ύπαρξη λαθών.

 

Τελικές διατάξεις

            Οι παρόντες όροι χρήσης περιέχουν όλους τους συμπεφωνημένους όρους της συμφωνίας μεταξύ των μερών, αναφορικά με το αντικείμενο των συναπτομένων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσίων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων κριθεί άκυρη, ανίσχυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ξεχωριστή και, όπου είναι δυνατόν, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων όρων χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης και κάθε συμβατική και εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της Speech World και του χρήστη, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, διά της αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, υπόκεινται, κατά παρέκταση, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών.

bottom of page